Privacy

Dit is de website van Minewood Quilting.

Ons bedrijfsadres is Vuurvlinderberm 36, 3994 WH Houten. Ons inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is H30185396. Ons B.T.W.-nummer is NL0725.29.635.B01.

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw domeinnaam en niet uw e-mailadres. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor intern gebruik en wordt daarna verwijderd. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij uw e-mailadres als u dit aan ons opgeeft. Deze informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op onze site gebruiken we cookies voor intern gebruik. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Als wij kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een pop-up scherm dat afgebeeld wordt op onze site.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

- per e-mail: info@minewood.nl

- per telefoon: 030-6573081

- per brief: Vuurvlinderberm 36, 3994 WH HOUTEN

Over communicatie per e-mail:

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief:

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, gebruiken we dit alleen voor het verwerken van onze bestellingen.

Over communicatie per telefoon:

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf alleen telefonisch met u contact opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt.

Tot de volgende instanties/adressen kunt u zich wenden wanneer u geen geadresseerd reclamedrukwerk, commerciële telefoontjes of e-mails (meer) wenst te ontvangen:

- drukwerk: DMSA, Antwoordnummer 666, 1000 TL  AMSTERDAM

- telefoon: 0800-0224666

- e-mail: www.e-mps.nl

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval zullen wij contact met u opnemen voordat wij uw gegevens gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen in ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Ook bieden wij op verzoek de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden te corrigeren. Als u toegang wenst tot deze informatie of als u uw persoonlijke gegevens wilt verbeteren, neem dan contact met ons op via het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf, op het hierboven vermelde adres.